Ispis

Natječaj 18.4.2023. - nastavnik/ca stručno-teorijskih sadržaja - tehnologija pedikerstva - poziv na razgovor

on .

KLASA: 112-07/23-01/04
URBROJ: 2198-1-66-23-05
Zadar, 02. 05. 2023. godine

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po  natječaju objavljenom dana 18.04. 2023. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole  za radno mjesto Nastavnik/ca stručno-teorijskih sadržaja – tehnologija pedikerstva, 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 11 sati od ukupnog radnog vremena tjedno objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom održat će dana  8. svibnja 2023. godine, s početkom u 9.30 sati, u OBRTNIČKOJ ŠKOLI  GOJKA MATULINE ZADAR, u Uredu ravnateljice,

Na razgovor se pozivaju  sljedeći kandidati:

Redni broj

Inicijali  kandidata i vrijeme razgovora

1.

M.M.M. 9.30 h

Ako kandidat/kinja  ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom  natječaja.

Kandidati pristupaju razgovoru prema rednom broju s liste kandidata. 

Svim pozvanim kandidatima/kinjama poslat će se poziv na dostavljenu mail adresu.

Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 5 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova na  intervjuu.

Poziv na razgovor  objavljen  je dana 2.5.2023. godine na mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar  http://www.obrtskolgm.hr/

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA