Ispis

Obavijest o izboru kandidata po natječaju 22.1.2024. - nastavnik/ca geografije

on .

KLASA: 112-02/24-01/1
URBROJ: 2198-1-66-24-12
ZADAR, 4. ožujka 2024.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto nastavnik/ca geografije, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, objavljenom na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole, 22. siječnja 2024. godine, da je nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 4. ožujka 2024. godine,

IZABRAN

Ivan Jurjević, za radno mjesto nastavnik/ca geografije na nepuno neodređeno radno vrijeme.

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 4. ožujka 2024. na mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, https://www.obrtskolgm.hr/ i oglasnoj ploči Škole.

Objavljivanjem ove obavijesti na mrežnim stranicama škole smatra se da su svi kandidati upoznati s rezultatima natječaja.

Ravnateljica:

Silvana Ujdur Bilan, univ.spec.philol.

Ispis

Obavijest o izboru kandidata po natječaju 22.1.2024. - nastavnik/ca stručno-teorijskih sadržaja - estetika i umjetnost

on .

KLASA: 112-02/24-01/2
URBROJ: 2198-1-66-24-10
ZADAR, 4. ožujka 2024.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto nastavnik/ca stručno teorijskih sadržaja – estetika i umjetnost, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, objavljenom na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole, 22. siječnja 2024. godine, da je nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 4. ožujka 2024. godine,

IZABRANA

Željka Kucelin, za radno mjesto nastavnik/ca stručno teorijskih sadržaja – estetika i umjetnost na nepuno neodređeno  radno vrijeme.

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 4. ožujka 2024. na mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, https://www.obrtskolgm.hr/ i oglasnoj ploči Škole.

Objavljivanjem ove obavijesti na mrežnim stranicama škole smatra se da su svi kandidati upoznati s rezultatima natječaja.

Ravnateljica:

Silvana Ujdur Bilan, univ.spec.philol.

Ispis

Odluka o odabiru - ponuda 2/2024

on .

KLASA: 602-02/24-12/2
URBROJ: 2198-1-66-24-5

U Zadru, 15. veljače 2024.

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67./14., 81./15., i 53./21.) , po pozivu broj 2/2024, u postupku provedbe javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučionične nastave – posjet sajmu Cosmoprof, Bologna zainteresiranih učenika svih razreda Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar za školsku godinu 2023./2024., na roditeljskom sastanku održanom 14. veljače 2024. godine, roditelji učenika za koje se organizira izvanučionična nastava većinom glasova nazočnih donijeli su

ODLUKU

o odabiru ponude za višednevnu izvanučioničnu nastavu – posjet sajmu Cosmoprof, Bologna (broj poziva 2/2024.)

I.

Odabire se ponuda agencije F-tours, Trg Hrvatske bratske zajednice 2, 21000 Split za organizaciju i realizaciju višednevne izvanučionične nastave – posjet sajmu Cosmoprof, Bologna zainteresiranih učenika svi razreda Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar za školsku godinu 2023./2024., prema javnom pozivu broj 2/2024.

II.

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom njenog donošenja.

III.

Ova odluka se objavljuje na internetskim stranicama Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar.

Predsjednica Povjerenstva za provedbu:

v. r. Marina Kuštera, struč. uč.

Ispis

Odluka o odabiru - ponuda 1/2024

on .

KLASA: 602-02/24-12/1
URBROJ: 2198-1-66-24-4

U Zadru, 15. veljače 2024.

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67./14., 81./15., i 53./21.) , po pozivu broj 1/2024, u postupku provedbe javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučionične nastave – školske ekskurzije u Španjolsku učenika drugih razreda (2. b i 2.c) i trećeg razreda (3.a) Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar za školsku godinu 2023./2024., na roditeljskom sastanku održanom 14. veljače 2024. godine, roditelji učenika za koje se organizira školska ekskurzija većinom glasova nazočnih donijeli su

ODLUKU

o odabiru ponude za višednevnu izvanučioničnu nastavu – školska ekskurzija – Španjolska (broj poziva 1/2024.)

I.

Odabire se ponuda F-tours, Trg Hrvatske bratske zajednice 2, 21000 Split za organizaciju i realizaciju višednevne izvanučionične nastave – školske ekskurzije učenika drugih razreda (2. b, 2.c ) i trećeg razreda (3.a) Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar za školsku godinu 2023./2024., prema javnom pozivu broj 1/2024.

II.

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom njenog donošenja.

III.

Ova odluka se objavljuje na internetskim stranicama Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar.

Predsjednik Povjerenstva za provedbu:

v. r. Marin Pedić, prof.

Ispis

Popis odabranih ponuda (2/2024)

on .

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva 2/2024. i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu izvanučioničnu nastavu – sajam Cosmoprof Bologna objavljuje

POPIS ODABRANIH PONUDA

koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira putovanje u Španjolsku na roditeljskom sastanku u srijedu 14. veljače 2024. godine u 18:30 sati.

Predsjednica povjerenstva,
Marina Kuštera, prof.

Za detalje kliknite ovdje.

Ispis

Popis odabranih ponuda (1/2024)

on .

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva 1/2024. i izbor najpovoljnije ponude za putovanje u Španjolsku objavljuje

POPIS ODABRANIH PONUDA

koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira putovanje u Španjolsku na roditeljskom sastanku u srijedu 14. veljače 2024. godine u 17 sati.

Predsjednik povjerenstva,
Marin Pedić, prof.

Za detalje kliknite ovdje.

Ispis

Natječaj 22.1.2024. - nastavnik/ca stručno-teorijskih sadržaja - estetika i umjetnost - poziv na razgovor

on .

KLASA: 112-02/24-01/2
URBROJ: 2198-1-66-24-8
Zadar, 5. 2. 2024. godine

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječaju objavljenom dana 22.01. 2024. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole za radno mjesto Nastavnik/ca stručno teorijskih sadržaja-estetika i umjetnost, 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 2 sata od ukupnog radnog vremena tjedno objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom održat će dana 16. veljače 2024. godine, s početkom u 10.30 sati, u OBRTNIČKOJ ŠKOLI GOJKA MATULINE ZADAR, u uredu ravnateljice.