Ispis

Dokumenti

Školska godina 2023./2024.

Školska godina 2022./2023.

Školska godina 2021./2022.

Školska godina 2020./2021.

Školska godina 2019./2020.


ŠKOLSKI ODBOR


PRISTUP INFORMACIJAMA

  • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (PDFCSV)
  • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (PDFCSV)
  • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (PDFCSV)
  • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (PDFCSV)
  • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (PDFCSV)

FINANCIJSKA TRANSPARENTNOST


OPĆI AKTI


OSTALI DOKUMENTI


PROTOKOLI