Ispis

Dokumenti

Školska godina 2022./2023.

Školska godina 2021./2022.

Školska godina 2020./2021.

Školska godina 2019./2020.


ŠKOLSKI ODBOR


OPĆI AKTI


OSTALI DOKUMENTI

  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (PDF, CSV)
  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (PDF, CSV)