Ispis

Odluka o odabiru - ponuda 2/2024

on .

KLASA: 602-02/24-12/2
URBROJ: 2198-1-66-24-5

U Zadru, 15. veljače 2024.

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67./14., 81./15., i 53./21.) , po pozivu broj 2/2024, u postupku provedbe javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučionične nastave – posjet sajmu Cosmoprof, Bologna zainteresiranih učenika svih razreda Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar za školsku godinu 2023./2024., na roditeljskom sastanku održanom 14. veljače 2024. godine, roditelji učenika za koje se organizira izvanučionična nastava većinom glasova nazočnih donijeli su

ODLUKU

o odabiru ponude za višednevnu izvanučioničnu nastavu – posjet sajmu Cosmoprof, Bologna (broj poziva 2/2024.)

I.

Odabire se ponuda agencije F-tours, Trg Hrvatske bratske zajednice 2, 21000 Split za organizaciju i realizaciju višednevne izvanučionične nastave – posjet sajmu Cosmoprof, Bologna zainteresiranih učenika svi razreda Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar za školsku godinu 2023./2024., prema javnom pozivu broj 2/2024.

II.

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom njenog donošenja.

III.

Ova odluka se objavljuje na internetskim stranicama Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar.

Predsjednica Povjerenstva za provedbu:

v. r. Marina Kuštera, struč. uč.

Ispis

Odluka o odabiru - ponuda 1/2024

on .

KLASA: 602-02/24-12/1
URBROJ: 2198-1-66-24-4

U Zadru, 15. veljače 2024.

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67./14., 81./15., i 53./21.) , po pozivu broj 1/2024, u postupku provedbe javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučionične nastave – školske ekskurzije u Španjolsku učenika drugih razreda (2. b i 2.c) i trećeg razreda (3.a) Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar za školsku godinu 2023./2024., na roditeljskom sastanku održanom 14. veljače 2024. godine, roditelji učenika za koje se organizira školska ekskurzija većinom glasova nazočnih donijeli su

ODLUKU

o odabiru ponude za višednevnu izvanučioničnu nastavu – školska ekskurzija – Španjolska (broj poziva 1/2024.)

I.

Odabire se ponuda F-tours, Trg Hrvatske bratske zajednice 2, 21000 Split za organizaciju i realizaciju višednevne izvanučionične nastave – školske ekskurzije učenika drugih razreda (2. b, 2.c ) i trećeg razreda (3.a) Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar za školsku godinu 2023./2024., prema javnom pozivu broj 1/2024.

II.

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom njenog donošenja.

III.

Ova odluka se objavljuje na internetskim stranicama Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar.

Predsjednik Povjerenstva za provedbu:

v. r. Marin Pedić, prof.

Ispis

Popis odabranih ponuda (2/2024)

on .

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva 2/2024. i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu izvanučioničnu nastavu – sajam Cosmoprof Bologna objavljuje

POPIS ODABRANIH PONUDA

koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira putovanje u Španjolsku na roditeljskom sastanku u srijedu 14. veljače 2024. godine u 18:30 sati.

Predsjednica povjerenstva,
Marina Kuštera, prof.

Za detalje kliknite ovdje.

Ispis

Popis odabranih ponuda (1/2024)

on .

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva 1/2024. i izbor najpovoljnije ponude za putovanje u Španjolsku objavljuje

POPIS ODABRANIH PONUDA

koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira putovanje u Španjolsku na roditeljskom sastanku u srijedu 14. veljače 2024. godine u 17 sati.

Predsjednik povjerenstva,
Marin Pedić, prof.

Za detalje kliknite ovdje.

Ispis

Javni poziv za ponude 2/2024

on .

KLASA: 602-02/24-12/2
URBROJ: 2198-1-66-24-2

Zadar, 26. siječnja 2024.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu izvanučioničnu nastavu Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar dana 26. siječnja 2024. godine objavljuje:

 JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučionične nastave (posjet sajmu Cosmoprof u Bologni)

Na temelju članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“ br. 87/14., 81/15., 53/21.) objavljujemo javni poziv za odlazak zainteresiranih učenika prvih, drugih, trećih i četvrtog razreda školske godine 2023./2024. na višednevnu izvanučioničnu nastavu (posjet sajmu Cosmoprof u Bologni).