Ispis

Natječaj 18.4.2023. - nastavnik/ca stručno-teorijskih sadržaja - tehnologija pedikerstva - poziv na razgovor

on .

KLASA: 112-07/23-01/04
URBROJ: 2198-1-66-23-05
Zadar, 02. 05. 2023. godine

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po  natječaju objavljenom dana 18.04. 2023. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole  za radno mjesto Nastavnik/ca stručno-teorijskih sadržaja – tehnologija pedikerstva, 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 11 sati od ukupnog radnog vremena tjedno objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom održat će dana  8. svibnja 2023. godine, s početkom u 9.30 sati, u OBRTNIČKOJ ŠKOLI  GOJKA MATULINE ZADAR, u Uredu ravnateljice,

Ispis

Natječaj 18.4.2023. - tajnik/ca školske ustanove - poziv na razgovor

on .

KLASA:112-07/23-01/05
URBROJ:2198-1-66-23-05
Zadar, 02. 05. 2023.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po  natječaju objavljenom dana 18.04. 2023. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole  za radno mjesto tajnik/ca  Škole, 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme, pola radnog vremena, 20 sati od ukupnog radnog vremena tjedno (uz probni rok od 4 mjeseca), objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom održat će se dana 8. svibnja 2023. godine, s početkom u 10 sati, u OBRTNIČKOJ ŠKOLI GOJKA MATULINE ZADAR, u Uredu ravnateljice.

Ispis

Natječaj 18.4.2023. - nastavnik/ca stručno-teorijskih sadržaja - tehnologija pedikerstva

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar, ravnateljica Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, raspisuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar za radno mjesto

- Nastavnik/ca stručno-teorijskih sadržaja - tehnologija pedikerstva - 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 11  sati od ukupnog radnog vremena tjedno.

Ispis

Natječaj 18.4.2023. - tajnik/ca školske ustanove

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar, ravnateljica Obrtničke  škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar za radno mjesto

- Tajnik/ca školske ustanove - 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme, pola radnog  vremena, 20 sati od ukupnog radnog vremena tjedno (uz probni rok od 4 mjeseca).

Ispis

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Škole 22.2.2023.

on .

KLASA: 112-06/23-01/01
URBROJ: 2198-1-66-23-02

Zadar, 16. veljače 2023. godine

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 151/22.), te članka 102. Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Školski odbor Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Škole