Ispis

Natječaj 22.1.2024. - nastavnik/ca geografije

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ((„Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156/23) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar, ravnateljica Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, raspisuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar za radno mjesto

- Nastavnik/ca geografije - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 2 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena tjedno.

Ispis

Obavijest o izboru kandidata po natječaju 4.7.2023. - voditelj/ica računovodstva

on .

KLASA: 112-07/23-01/7
URBROJ: 2198-1-66-23-7
ZADAR, 20. srpnja 2023.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto voditelj/ica računovodstva, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, objavljenom na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole 4. srpnja 2023., da je nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 20. srpnja 2023. godine,

IZABRANA

MARTINA PINTUR za radno mjesto voditelj/ica računovodstva, na puno neodređeno radno vrijeme (40 sati tjedno).

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 20. srpnja 2023. na mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, https://www.obrtskolgm.hr/ i oglasnoj ploči Škole.

Ravnateljica:

Silvana Ujdur Bilan, univ.spec.philol.

Ispis

Natječaj 4.7.2023. - voditelj/ica računovodstva - poziv na razgovor

on .

KLASA:112-07/23-01/7
URBROJ:2198-1-66-23-4
Zadar, 14. 07. 2023.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po  natječaju objavljenom dana 4. 7. 2023. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole  za radno mjesto voditelj/ica računovodstva, 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom održat će se dana 18. srpnja 2023. godine, s početkom u 9 sati, u OBRTNIČKOJ ŠKOLI GOJKA MATULINE ZADAR, u Uredu ravnateljice.

Ispis

Natječaj 4.7.2023. - voditelj/ica računovodstva

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar, ravnateljica  Obrtničke  škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar za radno mjesto

- Voditelj/ica računovodstva -1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno).

Ispis

Obavijest o izboru kandidata po natječaju 18.4.2023. (nastavnik/ca stručno-teorijskih sadržaja - tehnologija pedikerstva)

on .

KLASA: 112-07/23-01/4

URBROJ: 2198-1-66-23-07

ZADAR, 12. svibnja 2023.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto nastavnik/ca stručno-teorijskih sadržaja - tehnologija pedikerstva, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 11 sati tjedno, objavljenom na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole 18. travnja 2023., da je nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 8. svibnja 2023. godine,

IZABRAN

MARINO MITROVIĆ-MATIĆ za radno mjesto nastavnik/ca stručno-teorijskih sadržaja - tehnologija pedikerstva, na nepuno neodređeno radno vrijeme.

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 12. svibnja 2023. na mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, https://www.obrtskolgm.hr/ i oglasnoj ploči Škole.

Ravnateljica:

Silvana Ujdur Bilan, univ.spec.philol.