Ispis

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

on .

Na temelju članka 126. i  članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13.,152/14.  i  7/2017.) te članka 98. Statuta Škole, Školski odborObrtničke škole Gojka Matuline  Zadar, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

Ispis

Natječaj 12.10.2016. - izbor kandidata

on .

Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka

Na osnovu raspisanog natječaj objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Škole, te na oglasnoj ploči škole, uz dobivenu suglasnost Školskog odbora sklopljen je ugovor o radu s kandidatom za slijedeće radno mjesto:

1. nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj/ica na nepuno neodređeno radno vrijeme izabran je Marin Pedić, magistar kineziologije

Ispis

Natječaj 12.10.2016.

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   («Narodne novine» br.152/14.)  Obrtnička škola Gojka Matuline  Zadar, dana 11. listopada  2016. godine raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

 

1. Nastavnik/ca  tjelesne i zdravstvene kulture  – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme-- 18 sati nastave tjedno  sa pripadajućom količinom radnog vremena na neodređeno radno vrijeme

Ispis

Natječaj 26.2.2016.

on .

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. I 152/14.) Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar,  raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

 

1. nastavnik/ica TZK (magistar kineziologije) - 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme 3 sata nastave tjedno

Ispis

Natječaj 19.2.2016.

on .

Na temelju članka 59. Zakona o radu («Narodne novine» br.98/14.) Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića  br. 32, raspisuje

JAVNI POZIV

za prijem osobe na stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa

 

1. Pedagog/ica  – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme