Ispis

Natječaj 6.12.2019. - nastavnik poslovanje u struci

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar,  Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

NASTAVNIK POSLOVANJE U STRUCI – na neodređeno nepuno radno vrijeme 2 nastavna sata tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena – 1 izvršitelj/ica

Ispis

Natječaj 18.10.2018.

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 101. Statuta, Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, ravnateljica Škole 18. listopada 2018. godine donosi slijedeću

ODLUKU O RASPISIVANJU

NATJEČAJA

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

  1. nastavnika estetike i umjetnosti -na neodređeno nepuno radno vrijeme 2 sata nastave tjedno, 1 izvršitelj
  2. nastavnika poslovanja u struci - na neodređeno nepuno radno vrijeme 2 sata nastave tjedno, 1 izvršitelj
Ispis

Odluka o imenovanju ravnateljice Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar

on .

OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE ZADAR
ŠKOLSKI ODBOR
KLASA:602-03/18-04/41
URBROJ:2198-1-66-18-04
Zadar, 13. travnja 2018.


Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92./10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.), članka 38. do 42. Zakona o ustanovama ("N.N." broj: 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i članka 113. Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, uz prešutnu suglasnost Ministrice znanosti i obrazovanja Školski odbor Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar na svojoj 14. sjednici održanoj dana 13.travnja 2018.godine, pod 2. točkom dnevnog reda, donio je

O D L U K U
O IMENOVANJU RAVNATELJICE OBRTNIČKE ŠKOLE GOJKA MATULINE ZADAR

Odluku možete preuzeti ovdje.

Ispis

Natječaj 7.3.2018.

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.) ) i članka 101. Statuta, Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića br. 32 raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za radno mjesto: Nastavnik/ca engleskog jezika

Ispis

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole 21.2.2018.

on .

Na temelju članka 126. i  članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13.,152/14. i 7/2017.) te članka 98. Statuta Škole, Školski odbor Obrtničke škole Gojka Matuline  Zadar, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole