Ispis

Natječaj 17.6.2020. - spremač/ica

on .

Na temelju odredbi Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/2014., 127/2017. i 98/19.), članka 107., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ), a nakon dobivenih podataka o iskazanim potrebama Upravnog odjela za povjerene poslove državne uprave, te članka 101. Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića  br. 32, ravnateljica  Škole dana  17. lipnja  2020. godine donosi slijedeću 

O  D  L  U  K  U    O  RASPISIVANJU

N A T J E Č A J A

za radno mjesto 

Raspisuje se natječaj za radno mjesto:

SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ca, - završena osnovna škola (NKV) na neodređeno radno vrijeme – 40 sati tjedno – 8 sati dnevno

Ispis

Obavijest o izboru kandidata

on .

KLASA:112-01/19-01/
URBROJ:2198-1-66-19-08
ZADAR, 20.12.2019.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto nastavnika /ce poslovanje u struci, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 2 sata tjedno,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole 17.12.2019. da je nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 20.12. 2019. godine,

IZABRAN/A

DANICA ZDRILIĆ za radno mjesto nastavnika poslovanje u struci na nepuno neodređeno radno vrijeme.

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 23.12. 2019. mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, https://www.obrtskolgm.hr/ i oglasnoj ploči Škole.

Ravnateljica:

Silvana Ujdur Bilan, mag.

Ispis

Natječaj 6.12.2019. - poziv na razgovor

on .

KLASA:112-01/19-01/

URBROJ:2198-1-66-19-04

Zadar,  17. prosinca 2019.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječaju objavljenom dana 06.12. 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavod za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole  za radno mjesto nastavnika/ce  poslovanje u struci

POZIVA NA RAZGOVOR

Ispis

Natječaj 6.12.2019. - nastavnik poslovanje u struci

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar,  Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

NASTAVNIK POSLOVANJE U STRUCI – na neodređeno nepuno radno vrijeme 2 nastavna sata tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena – 1 izvršitelj/ica

Ispis

Natječaj 18.10.2018.

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 101. Statuta, Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, ravnateljica Škole 18. listopada 2018. godine donosi slijedeću

ODLUKU O RASPISIVANJU

NATJEČAJA

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

  1. nastavnika estetike i umjetnosti -na neodređeno nepuno radno vrijeme 2 sata nastave tjedno, 1 izvršitelj
  2. nastavnika poslovanja u struci - na neodređeno nepuno radno vrijeme 2 sata nastave tjedno, 1 izvršitelj