Ispis

Obavijest o izboru kandidata po natječaju 23.10.2020.

on .

KLASA:112-01/20-07/02
URBROJ:2198-1-66-20-06
ZADAR, 13. studenog 2020.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto nastavnik engleskog jezika, 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole 23. listopada 2020., da je nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 13. studenog 2020. godine,

IZABRAN/A

Ivan Jurjević za radno mjesto nastavnik engleskog jezika na puno određeno radno vrijeme.

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 13. studenog 2020. na mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, https://www.obrtskolgm.hr/ i oglasnoj ploči Škole.

Ravnateljica:

Silvana Ujdur Bilan, mag.

Ispis

Natječaj 23.10.2020. - poziv na razgovor

on .

KLASA:112-01/20-07/02
URBROJ:2198-1-66-20-04
Zadar,  04.11. 2020.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po  natječaju objavljenom dana 23.10. 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavod za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole  za radno mjesto nastavnika engleskog jezika.

POZIV NA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom održat će dana  06. 11.  2020. godine, s početkom u 11  sati, u OBRTNIČKOJ ŠKOLI  GOJKA MATULINE ZADAR, u Uredu ravnateljice.

Ako kandidat/kinja  ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom  natječaja.

Kandidati pristupaju razgovoru prema rednom broju s liste kandidata.

Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario o najmanje 5 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova na  intervjuu.

Poziv na razgovor  objavljen  je dana 04.11.  2020. na mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar  http://www.obrtskolgm.hr/

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

Ispis

Natječaj 23.10.2020. - nastavnik engleskog jezika

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar,  Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

-  NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA – na određeno radno vrijeme, 40 sati tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena – 1 izvršitelj/ica

Ispis

Obavijest o izboru kandidata po natječaju 17.6.2020.

on .

KLASA:112-01/20-01/01
URBROJ:2198-1-66-20-07
ZADAR, 8. srpnja 2020.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto spremač/ica Škole, 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole 17. lipnja 2020. da je nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 7. srpnja 2020. godine,

IZABRAN/A

ELIZABETA LEMEZINA za radno mjesto spremačica Škole na puno neodređeno radno vrijeme.

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 8. srpnja 2020. na mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, https://www.obrtskolgm.hr/ i oglasnoj ploči Škole.

Ravnateljica:

Silvana Ujdur Bilan, mag.

Ispis

Natječaj 17.6.2020. - poziv na razgovor

on .

KLASA:112-01/20-01/

URBROJ: 2198-1-66-20-04

Zadar, 1. srpnja 2020.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječaju objavljenom dana 17. 6. 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavod za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole  za radno mjesto spremač/ica

POZIVA NA RAZGOVOR