Ispis

Natječaj 6.9.2022. - pedagog/ica

on .

Na temelju članka 107., 114. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20),te odredbi čl. 103 Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, ravnateljica Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar dana 6. rujna 2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU O RASPISIVANJU

N A T J E Č A J A

za radno mjesto

Raspisuje se natječaj za radno mjesto:

-  1. Stručni suradnik - pedagog – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

Natječaj vrijedi od: 06.09. 2022.
Natječaj vrijedi do: 14.09. 2022.

Ispis

Obavijest o izboru kandidata po natječaju 1.3.2021. (nastavnik/ca tehnologije frizerstva)

on .

KLASA:112-01/21-01/12

URBROJ:2198-1-66-21-06

ZADAR, 26.03 20201.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto nastavnika tehnologije frizerstva, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 10 sati tjedno, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole 1.ožujka 2021., te da je nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 25.03 2021. godine,

IZABRAN/A

MARIJA BARIŠIĆ za radno mjesto nastavnika tehnologije frizerstva  na nepuno neodređeno  radno vrijeme.

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  26.03. 2021. mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, https://www.obrtskolgm.hr/ i oglasnoj ploči Škole.

Ravnateljica:

Silvana Ujdur Bilan, mag.

Ispis

Obavijest o izboru kandidata po natječaju 1.3.2021. (nastavnik/ca hrvatskog jezika)

on .

KLASA:112-01/21-01/01

URBROJ:2198-1-66-21-06

ZADAR, 26. 03. 2021.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno,  objavljenom na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole 01.ožujka 2021., da je nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 25.03. 2021. godine,

IZABRAN/A

MARTINA DROBNAK za radno mjesto nastavnik/ca hrvatskog jezika  na nepuno neodređeno  radno vrijeme.

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  26.03. 2021. mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, https://www.obrtskolgm.hr/ i oglasnoj ploči Škole.

Ravnateljica:

Silvana Ujdur Bilan, mag.

Ispis

Natječaj 1.3.2021. - poziv na razgovor (nastavnik tehnologije frizerstva)

on .

KLASA:112-01/21-01/10

URBROJ:2198-1-66-21-04

Zadar,  17. 03. 2021.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječaju objavljenom dana 01.03. 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole  za radno mjesto nastavnika tehnologije frizerstva.

POZIV NA RAZGOVOR

Ispis

Natječaj 1.3.2021. - poziv na razgovor (nastavnik hrvatskog jezika)

on .

KLASA:112-01/21-01/4

URBROJ:2198-1-66-21-04

Zadar, 17. 03. 2021.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po  natječaju objavljenom dana 01.03.2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole  za radno mjesto nastavnika hrvatskog jezika.

POZIV NA RAZGOVOR