Ispis

Obavijest o izboru kandidata po natječaju 18.4.2023. (tajnik/ica školske ustanove)

on .

KLASA: 112-07/23-01/5

URBROJ: 2198-1-66-23-07

ZADAR, 12. svibnja 2023.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto tajnik/ca Škole, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, objavljenom na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole 18. travnja 2023., da je nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 8. svibnja 2023. godine,

IZABRANA

IVANA CVITANOVIĆ za radno mjesto tajnik/ca Škole, na nepuno neodređeno radno vrijeme (20 sati tjedno).

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 12. svibnja 2023. na mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, https://www.obrtskolgm.hr/ i oglasnoj ploči Škole.

Ravnateljica:

Silvana Ujdur Bilan, univ.spec.philol.

Ispis

Natječaj 18.4.2023. - nastavnik/ca stručno-teorijskih sadržaja - tehnologija pedikerstva - poziv na razgovor

on .

KLASA: 112-07/23-01/04
URBROJ: 2198-1-66-23-05
Zadar, 02. 05. 2023. godine

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po  natječaju objavljenom dana 18.04. 2023. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole  za radno mjesto Nastavnik/ca stručno-teorijskih sadržaja – tehnologija pedikerstva, 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 11 sati od ukupnog radnog vremena tjedno objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom održat će dana  8. svibnja 2023. godine, s početkom u 9.30 sati, u OBRTNIČKOJ ŠKOLI  GOJKA MATULINE ZADAR, u Uredu ravnateljice,

Ispis

Natječaj 18.4.2023. - tajnik/ca školske ustanove - poziv na razgovor

on .

KLASA:112-07/23-01/05
URBROJ:2198-1-66-23-05
Zadar, 02. 05. 2023.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po  natječaju objavljenom dana 18.04. 2023. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole  za radno mjesto tajnik/ca  Škole, 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme, pola radnog vremena, 20 sati od ukupnog radnog vremena tjedno (uz probni rok od 4 mjeseca), objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom održat će se dana 8. svibnja 2023. godine, s početkom u 10 sati, u OBRTNIČKOJ ŠKOLI GOJKA MATULINE ZADAR, u Uredu ravnateljice.

Ispis

Natječaj 18.4.2023. - nastavnik/ca stručno-teorijskih sadržaja - tehnologija pedikerstva

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar, ravnateljica Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, raspisuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar za radno mjesto

- Nastavnik/ca stručno-teorijskih sadržaja - tehnologija pedikerstva - 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 11  sati od ukupnog radnog vremena tjedno.

Ispis

Natječaj 18.4.2023. - tajnik/ca školske ustanove

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar, ravnateljica Obrtničke  škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar za radno mjesto

- Tajnik/ca školske ustanove - 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme, pola radnog  vremena, 20 sati od ukupnog radnog vremena tjedno (uz probni rok od 4 mjeseca).