Ispis

Natječaj 22.1.2024. - nastavnik/ca geografije - poziv na razgovor

on .

KLASA: 112-02/24-01/1
URBROJ: 2198-1-66-24-10
Zadar, 5. 2. 2024. godine

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po  natječaju objavljenom dana 22. 1. 2024. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole za radno mjesto Nastavnik/ca geografije, 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 2 sata od ukupnog radnog vremena tjedno objavljuje: 

                                                             POZIV NA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom održat će dana 16. veljače 2024. godine, s početkom u 9.30 sati, u OBRTNIČKOJ ŠKOLI GOJKA MATULINE ZADAR, u uredu ravnateljice.

Na razgovor se pozivaju  sljedeći kandidati:

Redni broj

Inicijali kandidata i vrijeme razgovora

1.

I.J. u 9.30h

2.

LJ.M. u 9.45h

3.

A.P. u 10. h

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom natječaja.

Kandidati pristupaju razgovoru prema rednom broju s liste kandidata.

Svim pozvanim kandidatima/kinjama poslat će se poziv na dostavljenu mail adresu.

Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 5 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova na  intervjuu.

Poziv na razgovor objavljen je dana 7. 2. 2024. godine na mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar  http://www.obrtskolgm.hr/

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA