Ispis

Natječaj 4.7.2023. - voditelj/ica računovodstva - poziv na razgovor

on .

KLASA:112-07/23-01/7
URBROJ:2198-1-66-23-4
Zadar, 14. 07. 2023.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po  natječaju objavljenom dana 4. 7. 2023. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole  za radno mjesto voditelj/ica računovodstva, 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom održat će se dana 18. srpnja 2023. godine, s početkom u 9 sati, u OBRTNIČKOJ ŠKOLI GOJKA MATULINE ZADAR, u Uredu ravnateljice.

Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati:

Redni broj

Inicijali kandidata i vrijeme razgovora

1.

M. P. 9.00 h

2.

M. D. 9.15 h

3.

M. B. 9.30 h

4.

I. V. 9.45 h

5.

P. D. 10.00 h

6.

J. M. 10.15 h

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom natječaja.

Kandidati pristupaju razgovoru prema rednom broju s liste kandidata.

Svim pozvanim kandidatima/kinjama poslat će se poziv na dostavljenu mail adresu.

Povjerenstvo na razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 5 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova na intervjuu.

Poziv na razgovor objavljen je dana 14.7.2023. na mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar http://www.obrtskolgm.hr/

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA