Ispis

Natječaj 6.9.2022. - pedagog/ica (Odluka o usmenom dijelu testiranja)

on .

Na temelju članka 20. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar, ravnateljica Škole je dana 26. rujna 2022. godine donijela sljedeću:

O D L U K U

                Usmeni dio testiranja za kandidate koji su na pismenom dijelu testiranja održanom 23. rujna 2022. godine postigli najmanje 50% bodova održat će se u srijedu, 28. rujna 2022. godine u vremenu od 8.30 do 12.30 sati u uredu ravnateljice (2. kat ) Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar. Usmenom dijelu testiranja mogu pristupiti niže navedeni kandidati prema sljedećem rasporedu:

Srijeda, 28.rujna 2022.

Redni broj

kandidat

       vrijeme

1.

Bosiljak

8,30

2.

Bršljan

8,45

3.

Đumbir

9,00

4.

Kadulja

9,15

5.

Kim

9,30

6.

Lan

9,45

7.

Lipa

10,00

pauza

8.

Menta

10,45

9.

Origano

11,00

10.

Rosopas

11,15

11.

Ružmarin

11,30

12.

Slak

11,45

13.

Sljez

12,00

14.

Stolisnik

12,15

Kandidati koji nisu zadovoljili na pismenom dijelu testiranja, mogu ostvariti uvid u pisanu provjeru znanja u utorak 27. 9. 2022. g. od 9 do 11 sati.

O b r a z l o ž e nj e

Pismenoj provjeri znanja u sklopu vrednovanja za radno mjesto pedagoga pristupio je 21 kandidat. Pismenu provjeru zadovoljilo je 14 kandidata koji su riješili najmanje 50 % ispita te su abecednim redom pozvani na usmeno testiranje (intervju). O vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni i pojedinačno, putem maila.

Klasa: 602-03/22-03/114

Urbroj: 2198-1-66-22-01

Zadar, 26. 9. 2022.

Ravnateljica: Silvana Ujdur Bilan, univ.spec.philol.