Ispis

Natječaj 23.10.2020. - poziv na razgovor

on .

KLASA:112-01/20-07/02
URBROJ:2198-1-66-20-04
Zadar,  04.11. 2020.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po  natječaju objavljenom dana 23.10. 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavod za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole  za radno mjesto nastavnika engleskog jezika.

POZIV NA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom održat će dana  06. 11.  2020. godine, s početkom u 11  sati, u OBRTNIČKOJ ŠKOLI  GOJKA MATULINE ZADAR, u Uredu ravnateljice.

Ako kandidat/kinja  ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom  natječaja.

Kandidati pristupaju razgovoru prema rednom broju s liste kandidata.

Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario o najmanje 5 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova na  intervjuu.

Poziv na razgovor  objavljen  je dana 04.11.  2020. na mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar  http://www.obrtskolgm.hr/

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA