Ispis

Natječaj 17.6.2020. - poziv na razgovor

on .

KLASA:112-01/20-01/

URBROJ: 2198-1-66-20-04

Zadar, 1. srpnja 2020.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječaju objavljenom dana 17. 6. 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavod za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole  za radno mjesto spremač/ica

POZIVA NA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom održat će dana  2. srpnja 2020. godine, s početkom u 12  sati, u OBRTNIČKOJ ŠKOLI  GOJKA MATULINE ZADAR, u Uredu ravnateljice.

Na razgovor se pozivaju  sljedeći kandidati:

Redni broj

Prezime i ime  kandidata

1.

Lemezina Elizabeta

2.

Dejanović Marica

Ako kandidat/kinja  ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom  natječaja.

Kandidati pristupaju razgovoru prema rednom broju s liste kandidata.

Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario  najmanje 5 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova na intervjuu.

Poziv na razgovor  objavljen  je dana 1. srpnja 2020. na mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar  http://www.obrtskolgm.hr/

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA