Ispis

Natječaj 6.12.2019. - poziv na razgovor

on .

KLASA:112-01/19-01/

URBROJ:2198-1-66-19-04

Zadar,  17. prosinca 2019.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječaju objavljenom dana 06.12. 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavod za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole  za radno mjesto nastavnika/ce  poslovanje u struci

POZIVA NA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom održat će dana  19. prosinca  2019. godine, s početkom u 12  sati, u OBRTNIČKOJ ŠKOLI  GOJKA MATULINE ZADAR, u Uredu ravnateljice.

Na razgovor se pozivaju  sljedeći kandidati:

Redni broj

Prezime i ime  kandidata

1.

Danica Zdrilić

Ako kandidat/kinja  ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom  natječaja.

Kandidati pristupaju razgovoru prema rednom broju s liste kandidata.

Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario  najmanje 5 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova na  intervjuu.

Poziv na razgovor  objavljen  je dana 17.prosinca 2019. na mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar  http://www.obrtskolgm.hr/

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA