Ispis

Odluka o imenovanju ravnateljice Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar

on .

OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE ZADAR
ŠKOLSKI ODBOR
KLASA:602-03/18-04/41
URBROJ:2198-1-66-18-04
Zadar, 13. travnja 2018.


Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92./10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.), članka 38. do 42. Zakona o ustanovama ("N.N." broj: 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i članka 113. Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, uz prešutnu suglasnost Ministrice znanosti i obrazovanja Školski odbor Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar na svojoj 14. sjednici održanoj dana 13.travnja 2018.godine, pod 2. točkom dnevnog reda, donio je

O D L U K U
O IMENOVANJU RAVNATELJICE OBRTNIČKE ŠKOLE GOJKA MATULINE ZADAR

Odluku možete preuzeti ovdje.