Ispis

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (BV-02/18)

on .

Na temelju članka 115. Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar i članka 7. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, KLASA: 602-03/17-02/116; URBROJ: 2198-1-66-17-01, od 5. srpnja 2018., -ravnateljica Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, Zadar, OIB: 85736442227, kao naručitelj, dana 20. srpnja 2018. godine, donosi:

ODLUKU

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti:

sanacija dijela zgrade - IV faza

Sanacija dijela zgrade - IV faza - dokument možete preuzeti ovdje

Ravnateljica:
Silvana Ujdur Bilan, mag.

 

Ispis

Bagatelna nabava - BV-01/18 - poništenje

on .

OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE

ZADAR

KLASA: 602-03/18-03/118

URBROJ: 2198-1-66-18-01
Zadar, 06. srpnja 2018.

Na temelju članka 100. Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar i članka 16. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, KLASA: 602-03/17-02/116; URBROJ: 2198-1-66-17/01, od 05. srpnja 2018., - ravnateljica Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, Zadar, OIB: 85736442227, kao naručitelj, dana 6. srpnja 2018. godine, donosi:

O D L U K U

o poništenju natječaja za sanaciju dijela zgrade-IV.faza

Poništava se odluka o početku postupka jednostavne nabave BR. BV- 01/18. objavljena na mrežnim stranicama škole 20. lipnja 2018. godine.

Ispis

Obavijest o odabiru putničke agencije (001-2018)

on .

OBAVIJEST O ODABIRU PUTNIČKE AGENCIJE ZA PROVEDBU MATURALNE EKSKURZIJE U GRČKU

Nakon održanog roditeljskog sastanaka učenika drugih i trećih razreda i provedenog glasovanja, za organizaciju i izvedbu maturalne ekskurzije u Grčku,  većinom glasova nazočnih roditelja odabrana je agencija:

F-tours d.o.o., Split.