Ispis

Odluka o odabiru - ponuda 1/2015

on .

KLASA: 602-03/15-01/
URBROJ: 2198-1-66-15-02

Na temelju čl. 15. Stavak 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ 67./14.), Škola objavljuje:

REZULTATE ODABIRA PONUDE ZA VIŠEDNEVNU IZVANUČIONIČNU NASTAVU BR. 1/2015

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučionične nastave - školske ekskurzije učenika trećeg i drugih razreda - tri razredna odjela školske 2014./2015. godine objavljene po pozivu br. 1., odabralo je ponudu

- F-tours putovanja d.o.o. , Trg Hrvatske bratske zajednice 3, Split

Predsjednica Povjerenstva:
v.r. Silvana Vitez, prof.

Ravnateljica:
v.r. Maja Selimović, prof.

 

Ispis

Javni poziv za ponudu br. 1/2015

on .

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014.) Obrtnička škola Gojka Matuline objavljuje javni poziv za ponudu organizacije izvanučioničke nastave.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljem tekstu: ponuditelj) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Obrazac poziva za PONUDU 1/2015 možete preuzeti ovdje.