Ispis

Javni poziv za ponudu br. 2/2017

on .

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučionične nastave (školska ekskurzija)

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude drugog i trećeg razreda Škole (2. B i 3. A) za školsku godinu 2016./2017., dana 20. veljače 2017. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu (školska ekskurzija) u trajanju od 8 (osam) dana.

Otvaranje ponuda je u Školi, 7. ožujka 2017. godine u 11.00 sati.

Pozivamo se zainteresirane davatelje usluga da temeljem priloženog obrazaca dostave svoju ponudu.

Davatelj usluga je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" i brojem ponude na adresu: Obrtnička škola Gojka Matuline, Ivana Mžuranića 32, 23000 Zadar.

Obrazac poziva za PONUDU 2/2017 možete preuzeti ovdje.

Ispis

Javni poziv za ponudu br. 1/2017 - poništenje

on .

Odlukom predsjednice povjerenstva za provedbu javnog poziva za ponude za ekskurziju na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, poništava se Javni poziv za ponude za ekskurziju na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti koji je objavljen 14. veljače 2017. godine na mrežnim stranicama Škole. pod brojem 1/2017.

Ravnateljica: Maja Selimović, prof.

Ispis

Javni poziv za ponudu br. 1/2017

on .

KLASA: 602-03/17-01/22

URBROJ: 2198-1-66-17-01

Zadar, 14. veljače 2014.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučionične nastave (školska ekskurzija)

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude drugog i trećeg razreda Škole (2. B i 3. A) za školsku godinu 2016./2017., dana 14. veljače 2017. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu (školska ekskurzija) u trajanju od 8 (osam) dana.

Otvaranje ponuda je u Školi, 28. veljače 2017. godine u 11.00 sati.

Pozivamo se zainteresirane davatelje usluga da temeljem priloženog obrazaca dostave svoju ponudu.

Davatelj usluga je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" i brojem ponude na adresu: Obrtnička škola Gojka Matuline, Ivana Mžuranića 32, 23000 Zadar.

Obrazac poziva za PONUDU 1/2017 možete preuzeti ovdje.

Ispis

Javni poziv za ponudu br. 1/2016 - poništenje

on .

Odlukom ravnateljice Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar poništava se Javni poziv za ponude za ekskurziju na temelju Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnost i (NN br. 81/15), koji je  objavljen  26. listopada 2016. godine na mrežnim stranicama Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar broj 1/2016.

Ravnateljica: Maja Selimović, prof.

Ispis

Javni poziv za ponudu br. 1/2016

on .

KLASA: 602-03/16-01/180

URBROJ: 2198-1-66-16-01

Zadar, 25. listopada 2016.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučionične nastave (školska ekskurzija)

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude drugih i trećih razreda Škole (2. b, 2. c i 3. a) za školsku godinu 2016./2017., dana 25. listopada 2016. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu (školska ekskurzija) u trajanju od 8 (osam) dana.

Otvaranje ponuda je u Školi, 8. studenoga 2016. godine u 12.30 sati.

Pozivamo se zainteresirane davatelje usluga da temeljem priloženih obrazaca dostave svoju ponudu.

Davatelj usluga je obvezan dostaviti ponude do roka naznalenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" i brojem ponude na adresu: Obrtnička škola Gojka Matuline, Ivana Mžuranića 32, 23000 Zadar.

Obrazac poziva za PONUDU 1/2016 možete preuzeti ovdje.