Ispis

Popis odabranih ponuda (001-2018)

on .

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva 001/2018. i izbor najpovoljnije ponude za putovanje u Grčku objavljuje

POPIS ODABRANIH PONUDA

koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira putovanje u Grčku.

Za detalje kliknite ovdje.

Ispis

Javni poziv za ponude 001-2018

on .

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14.i 81/15.) Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar, objavljuje javni poziv za ponude za organizaciju izvanučioničke nastave.
Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljem tekstu: ponuditelj) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Obrazac poziva za PONUDU 001/2018 možete preuzeti ovdje.

Ispis

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (BV-01/17)

on .

Na temelju članka 115. Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar i članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, KLASA: 602-03/14-04/36; URBROJ: 2198-1-66-1401, od 25. ožujka 2014., -ravnateljica Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, Zadar, OIB: 85736442227, kao naručitelj, dana 10. svibnja 2017. godine, donosi:

ODLUKU

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti:

sanacija dijela zgrade-III.faza

Sanacija dijela zgrade - III. faza - dokument možete preuzeti ovdje

Ravnateljica:
v.r. Maja Selimović, prof.