Ispis

Javni poziv za ponudu br. 1/2016

on .

KLASA: 602-03/16-01/180

URBROJ: 2198-1-66-16-01

Zadar, 25. listopada 2016.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučionične nastave (školska ekskurzija)

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude drugih i trećih razreda Škole (2. b, 2. c i 3. a) za školsku godinu 2016./2017., dana 25. listopada 2016. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu (školska ekskurzija) u trajanju od 8 (osam) dana.

Otvaranje ponuda je u Školi, 8. studenoga 2016. godine u 12.30 sati.

Pozivamo se zainteresirane davatelje usluga da temeljem priloženih obrazaca dostave svoju ponudu.

Davatelj usluga je obvezan dostaviti ponude do roka naznalenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" i brojem ponude na adresu: Obrtnička škola Gojka Matuline, Ivana Mžuranića 32, 23000 Zadar.

Obrazac poziva za PONUDU 1/2016 možete preuzeti ovdje.