Ispis

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (BV-01/16)

on .

Na temelju članka 101 . Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar i članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, KLASA: 602-03/14-04/36;URBROJ: 2198-1-66-1401, od 25. ožujka 2014., -ravnateljica Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, Zadar, OIB: 85736442227, kao naručitelj, dana 23. lipnja 2016. godine, donosi:

ODLUKU

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti:

sanacija dijela zgrade-II.faza

Sanacija dijela zgrade - II. faza - dokument možete preuzeti ovdje

Ravnateljica:
v.r. Maja Selimović, prof.