Ispis

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (BV- 01/15 i BV- 02/15)

on .

Na temelju članka 115. Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar i članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, KLASA: 602-03/14-04/36; URBROJ: 2198-1-66-1401, od 25. ožujka 2014., -ravnateljica Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, Zadar, OIB: 85736442227, kao naručitelj, dana 03. lipnja 2015. godine, donosi:

ODLUKU

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti:

1. Sanacija dijela zgrade ev.br. BV - 01/15. - dokument možete preuzeti ovdje

2. Postavljanje rešetki na prozorima ev.br. BV - 02/15. - dokument možete preuzeti ovdje

Ravnateljica:
v.r. Maja Selimović, prof.