Ispis

Odluka o odabiru - ponuda 1/2015

on .

KLASA: 602-03/15-01/
URBROJ: 2198-1-66-15-02

Na temelju čl. 15. Stavak 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ 67./14.), Škola objavljuje:

REZULTATE ODABIRA PONUDE ZA VIŠEDNEVNU IZVANUČIONIČNU NASTAVU BR. 1/2015

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučionične nastave - školske ekskurzije učenika trećeg i drugih razreda - tri razredna odjela školske 2014./2015. godine objavljene po pozivu br. 1., odabralo je ponudu

- F-tours putovanja d.o.o. , Trg Hrvatske bratske zajednice 3, Split

Predsjednica Povjerenstva:
v.r. Silvana Vitez, prof.

Ravnateljica:
v.r. Maja Selimović, prof.