Ispis

Odluka o odabiru - ponuda 2/2024

on .

KLASA: 602-02/24-12/2
URBROJ: 2198-1-66-24-5

U Zadru, 15. veljače 2024.

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67./14., 81./15., i 53./21.) , po pozivu broj 2/2024, u postupku provedbe javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučionične nastave – posjet sajmu Cosmoprof, Bologna zainteresiranih učenika svih razreda Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar za školsku godinu 2023./2024., na roditeljskom sastanku održanom 14. veljače 2024. godine, roditelji učenika za koje se organizira izvanučionična nastava većinom glasova nazočnih donijeli su

ODLUKU

o odabiru ponude za višednevnu izvanučioničnu nastavu – posjet sajmu Cosmoprof, Bologna (broj poziva 2/2024.)

I.

Odabire se ponuda agencije F-tours, Trg Hrvatske bratske zajednice 2, 21000 Split za organizaciju i realizaciju višednevne izvanučionične nastave – posjet sajmu Cosmoprof, Bologna zainteresiranih učenika svi razreda Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar za školsku godinu 2023./2024., prema javnom pozivu broj 2/2024.

II.

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom njenog donošenja.

III.

Ova odluka se objavljuje na internetskim stranicama Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar.

Predsjednica Povjerenstva za provedbu:

v. r. Marina Kuštera, struč. uč.