Ispis

Javni poziv za ponude 1/2024

on .

KLASA: 602-02/24-12/1
URBROJ: 2198-1-66-24-2

Zadar, 26. siječnja 2024.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu izvanučioničnu nastavu Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar dana 26. siječnja 2024. godine objavljuje:

 JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučionične nastave (školska ekskurzija)

Na temelju članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“ br. 87/14., 81/15., 53/21.) objavljujemo javni poziv za odlazak učenika drugih (2b, 2c) i trećih razreda (3a) školske godine 2023./2024. na višednevnu izvanučioničnu nastavu (školska ekskurzija).

Rok dostave ponuda je od 26. siječnja do 3. veljače 2024. godine.

Otvaranje ponuda je u Školi, dana  7. veljače 2024. godine u 10 sati.

Pozivaju se turističke agencije (u daljnjem tekstu: ponuditelji) koji za takvu uslugu ispunjavaju uvjete određene propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim odredbama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, 23 000 Zadar.

Detalji javnog poziva nalaze se u priloženom obrascu. 

Obrazac poziva za PONUDU 1/2024 možete preuzeti ovdje.

Predsjednik povjerenstva:

Marin Pedić, prof.