Ispis

Odluka o odabiru - ponuda 1/2023

on .

KLASA: 602-02/23-17/1
URBROJ: 2198-1-66-23-02

U Zadru, 4. travnja 2023.

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67./14., 81./15., i 53./21.) , po pozivu broj 1/2023., u postupku provedbe javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučionične nastave – školske ekskurzije u Španjolsku učenika drugih razreda (2. b i 2.c) i trećeg razreda (3. a) Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar za školsku godinu 2022./2023., na roditeljskom sastanku održanom 4. travnja 2023. godine, roditelji učenika za koje se organizira školska ekskurzija, nastavnici pratitelji i stručna suradnica pedagoginja: Ivan Jurjević, prof., Iva Cupać, prof., Josipa Jurica, prof. većinom glasova nazočnih donijeli su

ODLUKU

o odabiru ponude za višednevnu izvanučioničnu nastavu – školska ekskurzija – Španjolska (broj poziva 1/2023.)

I.

Odabire se ponuda F-tours, Trg Hrvatske bratske zajednice 2, 21000 Split za organizaciju i realizaciju višednevne izvanučionične nastave – školske ekskurzije učenika drugih razreda (2. b, 2.c ) i trećeg razreda (3.a) Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar za školsku godinu 2022./2023., prema javnom pozivu broj 1/2023.

II.

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom njenog donošenja.

III.

Ova odluka se objavljuje na internetskim stranicama Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar.

Predsjednik Povjerenstva za provedbu:

v. r. Ivan Jurjević, prof.