Ispis

Natječaj 18.8.2015.

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. I 152/14.) i članka 85. Statuta, Obrtničke škole Gojka Matuline, Zadar,  raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

 

 

1. nastavnik/ica  poslovanje u struci (ekonomska skupina) -1 izvršitelj/ica - na neodređeno nepuno radno vrijeme 2 sata nastave tjedno – 1 izvršitelj/ica

2. nastavnika/ice organizacije i praćenja praktične nastave u zanimanju pediker - na neodređeno nepuno radno vrijeme 12 sata nastave tjedno – 1 izvršitelj/ica

3. nastavnika/ice praktične nastave u zanimanju pediker i tehnološke vježbe u zanimanju pediker - na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati nastave tjedno – 1 izvršitelj/ica

4. nastavnik/ica  praktične nastave u zanimanju frizer - na neodređeno nepuno radno  vrijeme 30  sati nastave tjedno – 2 izvršitelja

5. domar - kotlovničar - na neodređeno puno radno vrijeme- 40 sati tjedno – 1 izvršitelj/ca