Ispis

Natječaj 19.2.2016.

on .

Na temelju članka 59. Zakona o radu («Narodne novine» br.98/14.) Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića  br. 32, raspisuje

JAVNI POZIV

za prijem osobe na stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa

 

1. Pedagog/ica  – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme

Na javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete za nastavnika prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti životopis, presliku diplome, odnosno dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju.

Prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog poziva na adresu: Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar, 23000 Zadar, Ivana Mažuranića  br. 32.

JAVNI POZIV  vrijedi od 19. veljače  do 26. veljače  2016. godine

Ravnateljica:

v.r. Maja Selimović, prof.