Ispis

Natječaj 18.8.2015. - poništenje

on .

KLASA: 602-03/15-01/
URBROJ: 2198-1-66-15-01
Zadar, 19. studenog 2015.

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Poništava se dio teksta natječaja objavljenog na stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Škole dana 18. kolovoza 2015. godine i to pod rednim brojem 5.: „domar – kotlovničar - na neodređeno puno radno vrijeme- 40 sati tjedno – 1 izvršitelj/ca“


Napomena: Škola će vratiti kandidatima dostavljenu dokumentaciju.

Zamjenica ravnateljice:

Silvija Šango, prof.