Ispis

Natječaj 22.1.2024. - nastavnik/ca stručno-teorijskih sadržaja - estetika i umjetnost - poziv na razgovor

on .

KLASA: 112-02/24-01/2
URBROJ: 2198-1-66-24-8
Zadar, 5. 2. 2024. godine

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječaju objavljenom dana 22.01. 2024. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole za radno mjesto Nastavnik/ca stručno teorijskih sadržaja-estetika i umjetnost, 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 2 sata od ukupnog radnog vremena tjedno objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom održat će dana 16. veljače 2024. godine, s početkom u 10.30 sati, u OBRTNIČKOJ ŠKOLI GOJKA MATULINE ZADAR, u uredu ravnateljice.

Ispis

Natječaj 22.1.2024. - nastavnik/ca geografije - poziv na razgovor

on .

KLASA: 112-02/24-01/1
URBROJ: 2198-1-66-24-10
Zadar, 5. 2. 2024. godine

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po  natječaju objavljenom dana 22. 1. 2024. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole za radno mjesto Nastavnik/ca geografije, 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 2 sata od ukupnog radnog vremena tjedno objavljuje: 

                                                             POZIV NA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom održat će dana 16. veljače 2024. godine, s početkom u 9.30 sati, u OBRTNIČKOJ ŠKOLI GOJKA MATULINE ZADAR, u uredu ravnateljice.

Ispis

Natječaj 22.1.2024. - nastavnik/ca stručno-teorijskih sadržaja - estetika i umjetnost

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ((„Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156/23) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar, ravnateljica Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, raspisuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar za radno mjesto

- Nastavnik/ca stručno-teorijskih sadržaja - estetika i umjetnost - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 2 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena tjedno.

Ispis

Natječaj 22.1.2024. - nastavnik/ca geografije

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ((„Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156/23) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar, ravnateljica Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, raspisuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar za radno mjesto

- Nastavnik/ca geografije - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 2 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena tjedno.

Ispis

Obavijest o izboru kandidata po natječaju 4.7.2023. - voditelj/ica računovodstva

on .

KLASA: 112-07/23-01/7
URBROJ: 2198-1-66-23-7
ZADAR, 20. srpnja 2023.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto voditelj/ica računovodstva, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, objavljenom na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole 4. srpnja 2023., da je nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 20. srpnja 2023. godine,

IZABRANA

MARTINA PINTUR za radno mjesto voditelj/ica računovodstva, na puno neodređeno radno vrijeme (40 sati tjedno).

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 20. srpnja 2023. na mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, https://www.obrtskolgm.hr/ i oglasnoj ploči Škole.

Ravnateljica:

Silvana Ujdur Bilan, univ.spec.philol.