Ispis

Obavijest o izboru kandidata po natječaju 17.6.2020.

on .

KLASA:112-01/20-01/01
URBROJ:2198-1-66-20-07
ZADAR, 8. srpnja 2020.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto spremač/ica Škole, 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole 17. lipnja 2020. da je nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 7. srpnja 2020. godine,

IZABRAN/A

ELIZABETA LEMEZINA za radno mjesto spremačica Škole na puno neodređeno radno vrijeme.

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 8. srpnja 2020. na mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, https://www.obrtskolgm.hr/ i oglasnoj ploči Škole.

Ravnateljica:

Silvana Ujdur Bilan, mag.

Ispis

Natječaj 17.6.2020. - poziv na razgovor

on .

KLASA:112-01/20-01/

URBROJ: 2198-1-66-20-04

Zadar, 1. srpnja 2020.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječaju objavljenom dana 17. 6. 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavod za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole  za radno mjesto spremač/ica

POZIVA NA RAZGOVOR

Ispis

Natječaj 17.6.2020. - spremač/ica

on .

Na temelju odredbi Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/2014., 127/2017. i 98/19.), članka 107., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ), a nakon dobivenih podataka o iskazanim potrebama Upravnog odjela za povjerene poslove državne uprave, te članka 101. Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića  br. 32, ravnateljica  Škole dana  17. lipnja  2020. godine donosi slijedeću 

O  D  L  U  K  U    O  RASPISIVANJU

N A T J E Č A J A

za radno mjesto 

Raspisuje se natječaj za radno mjesto:

SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ca, - završena osnovna škola (NKV) na neodređeno radno vrijeme – 40 sati tjedno – 8 sati dnevno

Ispis

Nastava na daljinu - korisne poveznice

on .

Ispis

Obavijest - nastava na daljinu

on .

Dragi učenici i roditelji,

od srijede 18. ožujka 2020. godine i službeno počinje odvijanje nastave na daljinu. Otvorene su virtualne učionice za sve razrede u aplikaciji Yammer.

Aplikaciji će učenici i nastavnici pristupati s AAI korisničkim imenom i lozinkom. Predmetni nastavnici će objavljivati nastavne sadržaje za svoje predmete prema rasporedu tog dana. Učenici su obavezni svaki dan biti aktivni u svojim virtualnim učionicama, pratiti nastavne sadržaje i upute, te izvršavati zadane zadatke o čemu evidenciju vode predmetni nastavnici i razrednici. Za sva pitanja možete se obratiti razredniku/ci i/ili predmetnom nastavniku/ci.

Sretno svima!

Ispis

Popis odabranih ponuda (1/2020)

on .

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva 1/2020. i izbor najpovoljnije ponude za putovanje u Prag objavljuje

POPIS ODABRANIH PONUDA

koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira putovanje u Prag na roditeljskom sastanku u srijedu 26.02.2020. godine u 17 sati.

Predsjednik povjerenstva,
Marin Pedić

Za detalje kliknite ovdje.