Ispis

Bagatelna nabava - BV-01/18 - poništenje

on .

OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE

ZADAR

KLASA: 602-03/18-03/118

URBROJ: 2198-1-66-18-01
Zadar, 06. srpnja 2018.

Na temelju članka 100. Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar i članka 16. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, KLASA: 602-03/17-02/116; URBROJ: 2198-1-66-17/01, od 05. srpnja 2018., - ravnateljica Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, Zadar, OIB: 85736442227, kao naručitelj, dana 6. srpnja 2018. godine, donosi:

O D L U K U

o poništenju natječaja za sanaciju dijela zgrade-IV.faza

Poništava se odluka o početku postupka jednostavne nabave BR. BV- 01/18. objavljena na mrežnim stranicama škole 20. lipnja 2018. godine.